דף בית
 
 
אודות
 
 
צור קשר
 
 
מומחים
 
 
מאמרים
 
 
השתלמויות
 
 
פרסום
 
 
מוצרים
 
 
פורומים
 
 
חדשות בענף
 
 

 

שרשרת האספקה: מהגישה הניהולית ועד ליישום
פורסם בעיתון לוגיסטיקה
31/10/06
עידן של שינויים
 
כאמור, השינויים בעולם העסקים מתרחשים בתחומים רבים:
צרכי הלקוחות – כיום המגמה היא לספק ללקוחות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים ובמחיר נמוך. חברות רבות משתדלות להפיק תוצרים (מוצרים או שירותים) בעלויות נמוכות ובמקביל לתת שירות  ברמה גבוהה. רמת שירות גבוהה באה לידי ביטוי בזמינות גבוהה (Availability ) ורמת ההתאמה   האישית לצרכיםCustomization
 
גלובליזציה – חלים שינויים דמוגרפיים וכלכליים המשפיעים על האיזון העסקי העולמי.העולם המערבי (ארה"ב ואירופה) גילה את היתרונות של מקורות אספקה מסין, מקסיקו וכלכלות צומחות אחרות. המגמה הולכת ומתפשטת גם לכיוון דרום קוראה, מלזיה, אינדונזיה ועוד. הפער הכלכלי הולך ונסגר ונפתחים שווקים חדשים (למשל, סין, הודו ועוד) אשר מצטרפים לתרבות וצרכי הלקוחות המחייבים מתן רמת שירות גבוהה כפי שהוצגה לעיל.
 
תחרות – התפתחות שווקים תחרותיים החלה בטכנולוגיה התעשייתית. הגלובליזציה המואצת, השיפורים העצומים ביכולת השגת מידע וזמינות ההון להשקעות יוצרים קרקע פורייה לחדשנות עסקית, המאיימת על החברות המובילות בשווקים, שמאבדות בעקביות פלחי שוק הולכים וגדלים. למשל, חברות כמו: IBM ודיגיטל הפסידו בעשור האחרון שווקים בהיקף כספי של כ־80 מיליארד דולר לטובת חברות אינטל ומיקרוסופט. תודות ל"כפר העולמי הקטן" צומחות חברות up־Start, כתופעה עולמית, שכובשת פלחי שוק. החברות החדשות מהוות איום עסקי שלא ניתן להתעלם ממנו.
 
 
מידע ותקשורת – התפתחות תחומי המידע והתקשורת הנה חסרת תקדים בכל אמת מידה היסטורית. קרוב ל־25% מאוכלוסיית הארצות המפותחות הנה בעלת מחשב אישי, ומרביתה משתמשת בצורה זו או אחרת בשירותי מודם. העתיד בתחום זה יהיה דרמתי:
·האינטרנט ישפיע בצורה משמעותית על תהליכי השיווק, המכירה והפצת המוצרים. ככל שנוחות השירות תתפתח, למשל: גישה מהירה לאתרים, מהירויות תקשורת וכדומה, תתעצם כמות הלקוחות בקנייה ישירה.
·יתפתחו מודלים וטכניקות שייקלו על זמינות המידע ועל תהליך קבלת ההחלטות של הלקוח.על בסיס המידע תתבצע אופטימיזציה של מחירים או עלות כוללת לרכישה המגלמת את עלויות משלוח וכדומה.
·מתפתחת מגמה של שיפור מיומנויות הניהול והשליטה על המידע, לעומת המגמה הנוכחית המתמקדת בטכנולוגיית מידע.
תקנות ממשל – ממשלות משפיעות יוסיפו להשפיע על ההתפתחות העסקית. מודל השוק האירופי המשותף ואזורי סחר חופשי במדינות דרום אמריקה הנן דוגמאות לכך.
איכות הסביבה – הלחצים הנוגעים לאיכות הסביבה, קרי מחזור, מזעור פסולת, יעילות אקולוגית וכדומה משפיעים ויוסיפו להשפיע על תהליכי קבלת החלטות עסקיות. ישנה מגמה של מחזור אריזות ומעבר לאריזות ממוחזרות, לעומת אריזות חד־פעמיות ומתקלות המקובלות היום. חברות מובילות נערכות להרוויח כסף מתהליכי מחזור ותאימות אקולוגית עתידיים.
ההשלכה הניהולית של ההתפתחות והמגמות המוצגים לעיל הנה לבחון ולפעול מבחינה עסקית תוך התמודדות עם כל ההיבטים של ניהול שרשרת האספקה.
הגדרת שרשרת האספקה הנה גישה משולבת, ממוקדת תהליך גמיש, העוסקת ברכישה, ייצור והפצת מוצרים ושירותים ללקוחות. לגישה זו טווח רחב של התייחסויות הכוללת: ספקים, ספקי משנה, תהליכי תפעול פנימיים, לקוחות מסחריים, לקוחות סיטונאים ולקוחות קצה. הגישה מקיפה ניהול של זרימת חומרים, מידע והשקעות.
 
מאפייני הגישה העיקריים
 
ראשית, תכנון גמיש ומשולב, קרי גישה כוללנית של תכנון שרשרת האספקה וניהולה. גישה זו תחליף את הגישה המסורתית הנוכחית אשר בסיסה הלוגי אינו תואם למתחייב מהשינויים בעולם העסקי המוצג לעיל, למשל, בתחום ההפצה. התפישה הבסיסית הנה מתן ערך מוסף לפעילות הלוגיסטית על־ידי שינוע התוצרים ליעד נתון במסגרת זמן מוגדר, אחסונם עד להעלאת צורך וביקוש ומסירתם בהתאם לצרכי הלקוחות.
השיטות הנוכחיות נגזרו מהנדסת התעשייה ודוגלות לצורך ניתוחן וקידומן במדדים, כגון: עלות ליחידה, זמני העברה ורמת מימוש הזמנות. בתפישה דומה ממומשים כיום תהליכי הרכש והייצור בארגון עצמו. מנהלי תפעול וחומרים נבחנים בעיקר על בסיס מניעת השבתת קווי ייצור ולאו דווקא בהקשר לעלויות תעבורה ועלויות אחזקת מלאי מנקודת מבט של כלל מרכיבי השרשרת.
ניתוח זמני מחזור כוללים, או זיהוי הזדמנויות לצמצם מלאים על־ידי תאום בין הגורמים בכל השרשרת, אינו מיושם. העדר יישום זה נובע בעיקר מהגדרת אחריות לא ברורה, כלים תומכי החלטה חסרים ומדדי הצלחה בלתי הולמים.
התפישה החדשה דוגלת בתאום המתבצע לאורך כל שרשרת האספקה, הן במרכיבים בתוך הארגון, כגון: שיווק, ייצור, רכש, כספים וכדומה, אבל בעיקר עם הספקים והלקוחות. זאת אומרת, היכולת להגיב מהר לשינויים קבועים ומזדמנים בצרכי הלקוחות ותכנון הרשת הלוגיסטית ומקורות האספקה הנם המדדים העיקריים לביצועים.
ניתוח ומימוש אופטימיזציה חוזרת ונשנית של הזרימה לאורך השרשרת תחליף את החישובים החד־פעמיים המקובלים כיום. מיומנויות של שיתופי פעולה יהוו אחד המניעים העיקריים לביצועים. על התהליכים המגוונים בשרשרת להיות ממוקדים סביב צרכי הלקוחות. על כל אחד בארגון להערך להבנה ולרכישת מיומנויות של ניהול הביקושים וההספקות הנגזרות מהתפישה.
 
 
חידוש מלאי
 
התהליך העיקרי השני בניהול שרשרת האספקה, תהליך המתחייב מהצורך במימוש ציפיות הלקוחות, מתבטא במימוש המוצר הסופי מאוחר ככל שניתןוקרוב ככל שניתן לנקודת הצריכה –בבית הלקוח. התהליך מחייב שהנדסת המוצרים תביא לידי ביטוי "תכן ללוגיסטיקה" כך שהתכונות הסופיות של המוצר ימומשו קרוב ככל שניתן לנקודת הצריכה. מוצע כי בעלי תפקידים בלוגיסטיקה ובשרשרת אספקה ישולבו מוקדם בתהליכי התכן, ישירות עם השיווק והנדסת המוצר, או לכל הפחות יזינו מידע ליתרונות של נתונים לוגיסטיים, ודחיית מימוש המוצר בשלביו הסופיים לקראת מסירתו ללקוחות.
 
תרומת האינטרנט
 
האינטרנט יהווה את המהפכה העיקרית בתצרוכת של הלקוחות עם תחזית שכ־ 50% מכלל ההזמנות בעשור הבא תהינה אלקטרוניות. המגמה כבר באה לידי ביטוי היום. תפישת חידוש המלאי אשר הוצגה לעיל תביא למרבית הקיצוץ בעלויות לאורך שרשרת האספקה, בכך שניתן יהיה לצמצמם תחנות רבות ברשת ואת עלויות המלאי. הפרסום והמכירה יוסיפו להתבצע באמצעות האינטרנט, אשר לא יוכל להוות תחליף להפצה בפועל. ההפצה תותאם למגוון רחב של תוצרים וזמני אספקה קצרים.
מטרה נוספת של מימוש התפישה הנדונה הנה לספק מגוון רחב של מוצרים ללקוחות, ללא צורך בהתמודדות עם מורכבות הנגזרות ממגוון המוצרים. התהליך יאפשר התאמת המוצרים ללקוחות תוך כדי ייעול משמעותי בניהול המלאים המתחייבים מכך.
התהליך המוצג יחייב היווצרות של התמחות בתחום "חידוש מלאי". התחום יחייב התייחסות למתן פתרונות לקליטת מגוון מוצרים בכמויות גדולות ממקורות מגוונים אל אתרים מפוזרים, כנראה ישירות מהיצרנים עצמם, בנייתם בתצורתם הסופית (כולל אריזה) ואספקתם ישירות לבית הלקוחות בתמהיל יזום על־ידי הזמנות אלקטרוניות.
 
ארגונים וירטואליים
 
מימוש שרשרת האספקה תבוא לידי ביטוי באמצעות אסטרטגיות חדשניות של שותפויות הון, טכנולוגיות ופיתוח מוצרים המשולבות בפעילויות תפעוליות בהיקף רחב של קבלנות משנה בתחומי הייצור, הרכש, האחסון, ההפצה וכדומה. בהתקשרויות ישולבו ארגונים ממוקדי שיווק ותכנון מוצרים ושירותים הנתמכים בארגונים המתמחים בתפעול הממומש ללא פגמים, למשל: בעיות איכות, מועדי אספקה וכדומה.
המערכות הארגוניות הנדונות יכולות לשלב מכלול יותר רחב של לקוחות ויוכלו לספק מגוון רחב יותר של חבילות הכוללות מרכיבים מגוונים של מקורות, ייצור, לוגיסטיקה, ניהול הזמנות ושירות לאחר מכירה. ניתן יהיה לפתח מהר את השווקים כתוצאה מהזדמנויות עסקיות, יעילות בארגונים אשר התפתחו כתוצאה מאינטגרציה אנכית.
 
 
תהליך מימוש ניהול שרשרת האספקה
 
מימוש הניהול לפי המאפיינים שתוארו לעיל מחייב הערכות כדלקמן:
 
א.פילוח הלקוחות על בסיס קבוצות המאופיינות על־פי צרכי שירות, והתאמת השרשרת לשירות כל הפלחים על בסיס רווחי. פילוח השוק המסורתי מבוסס על מוצרים, תעשיות או צינורות שיווק וההערכות הארגונים למתן שירות היא בדרך כלל אחידה. פילוח השוק כפי שמוצע מחייב פיתוח של מגוון שירותים המותאמים לצרכים השונים. ניתן ליישם טכניקות מתקדמות, כגון: טכנולוגיה קבוצתית לצורך זיהוי קבוצה אופטימלית של פלחי לקוחות על בסיס פרמטרים מגוונים של צרכים, למשל: דרישות מכירה והפצה, תמיכה טכנית וכדומה. המטרה הנה לזהות את פילוח השוק אשר יביא לרווחיות מירבית. המטרה הסופית הנה לזהות פלחי שוק אשר יביאו לנקודת איזון בין מימוש הצרכים המגוונים של הלקוחות לבין רווחיות עסקית.
 
ב.התאמת הרשת הלוגיסטית לצרכי השירות ולרווחיות פלחי הלקוחות. הרשתות הלוגיסטיות המקובלות מותאמות להספקת רמת שירות ממוצעת לכלל הלקוחות או לחילופין לדרישות הייחודיות של לקוח מסוים. התאמת נתיבי רשת האספקה על־ידי בחירה נכונה של בעלות על אתרים ומיקומם, כגון: מקורות רכש, מחסנים, מוקדי ייצור, שיטת שינוע וכדומה יכולה להביא לחיסכון ניכר בעלויות השוטפות ואף בהחזרי השקעות ארוכות טווח. על רשתות האספקה להיות יותר גמישות מהמקובל כיום ולהתבסס על התקשרויות ייחודיות עם קבלני משנה לוגיסטיים.
 
ג.הקשבה שוטפת לאותות השוק והתאמת תכנון הביקוש לאורך כל שרשרת האספקה כולל תחזיות עקביות והקצאת משאבים אופטימלית. תחזיות ממומשות בדרך כלל בצורה שונה במחלקות שונות ביחס למדדים, הנחות יסוד ורמת הפירוט. נתוני השוק, כפי שמיוצגים לצרכי מערך השיווק, בדרך כלל מוטים כלפי מעלה, לעומת מערך התפעול שמעריך בדרך כלל בצורה יותר זהירה. פערים כגון אלה אינם תואמים את תפישת שרשרת האספקה הרגישה מאוד לשינויים החלים לאורכה. מתחייב אפוא, לפתח נתוני תחזית אחידה בשיתוף כל הגורמים לאורך הרשת. השיתוף במידע צריך להתמיד בכל מהלך העסקים כדי לצמצם ככל שניתן את השלכות השינויים לאורך השרשרת.
 
ד.מימוש המוצר קרוב ללקוח תוך המרה מהירה לאורך השרשרת. התהליכים העסקיים הנוכחיים באים לידי ביטוי בכך שיצרנים מבססים יעדי ייצור על ביקוש מוצרים מוגמרים וצוברים מלאים כדי לחפות על טעויות בתחזיות. מועדי האספקה והביצוע מוערכים כקבועים, ורק חלון צר וסופי של זמן מוקדש להמרת חומרי הגלם למוצרים התואמים את צרכי הלקוחות. אפילו אם חל שיפור בקיצוץ העלויות על־ידי יישום צמצום משכי הכנה, יצור בתאים וטכניקות של ה- JUST IN TIMEJIT -, עדיין נותר מרחב רב לייעול על־ידי יישום אסטרטגיית "התאמה המונית".התפישה דוגלת בהתאמה סופית של המוצר לצרכי הלקוח סמוך מאוד לרגע האחרון – טרם אספקתו. כדי להתמודד עם מציאות של משכים לא קבועים, על היצרנים להגיב מהר לשנויים בשוק על־ידי צמצומם לאורך השרשרת, האצת ההמרה של חומרי גלם למוצרים גמורים התואמים את הצרכים הייחודיים של הלקוחות. בניית המוצר קרוב לנקודת הצריכה מחייבת שינויים בתפישות תכן ובתהליכי הייצור אשר יאפשרו את הגמישות המתחייבת.
 
 
ה.ניהול מקורות האספקה על בסיס אסטרטגי, תוך צמצום העלות הכוללת של הבעלות על החומרים והשירותים. מתוך גישה מסורתית של דאגה למחיר נמוך של חומרי גלם, יצרנים לא טיפחו בדרך כלל יחסים חמים עם הספקים. הגישה של ניהול השרשרת מחייבת שיתוף אשר יביא להרחבת היקף העסקים בין ספק ללקוח ובכך תתאפשר ספיגת עלויות והוזלות אשר תביא בסופו של דבר להורדת המחירים בשוק ולגיבוש יתרון תחרותי. על שיתוף הפעולה להקיף שירותי אחזקה ואספקות תפעוליות, כגון: הובלות, הסעות, זמן וכדומה. ראייה שווקית כוללת תוביל יצרנים לשקול מחדש מעבר לחוזים ארוכי טווח וקשרי גומלין אסטרטגיים של אינטגרציה אנכית או קבלנות משנה. השינוי בתפישת ההתקשרות מחייב יצירתיות וגמישות, כגון: ריכוז משלוחים, צמצום כמות הספקים וביטול תהליכים, למשל: ביקורת קבלה, צמצום עלויות הובלה על־ידי השתלבות במשלוחים של לקוח גדול וכדומה.
 
ו.פיתוח אסטרטגיה טכנולוגית לכל השרשרת אשר תתמוך ברמות מרובות של קבלת החלטות ותספק היבטים ברורים של זרימת חומרים, שירות ומידע. על־מנת שניתן יהיה לתמוך בתהליכים העסקיים הנידונים, ארגונים רבים החדירו מערכות מידע אינטגרטיביות כלל ארגוניות. מגוון מקורות המידע והנתונים הרבים המוזנים למערכות הנידונות אינם תמיד מתורגמים לאינטליגנציה תפעולית המתמודדת עם הפעילויות השוטפות בחיי היומיום של העסק (מרוב עצים לא רואים את היער!).
 
ז.המערכת הרצויה– על המנהלים לבנות מערכות מבוססות טכנולוגיית מידע המשלבות יכולות בשלושה תחומים:
 
  • בטווח הקצר –טיפול בתנועות היומיות ובעסקים האלקטרוניים לאורך השרשרת, ובכך לסייע באיזון הביקוש וההיצע על־ידי הספקת מידע שוטף על הזמנות וזימון יומיים.
  • בטווח הבינוני –יזום תכנון וקבלת החלטות כתמיכה לתכנון הביקוש המשלוחים וזימון האב המתחייבים לצורך הקצאה יעילה של משאבים.
  • בטווח הארוך –יכולת ניתוח אסטרטגי על־ידי אספקת כלים ומודלים המתמודדים עם תסריטים בסגנון "אם-אז", כגון: סימולציות, מערכות מומחה וכדומה המסייעים למנהלים להעריך קיבולות ותפוקות של מפעלים, מרכזי אספקה, ספקים ועוד. על מערכות המידע להתפשט מחוץ לארגון עצמו ולהקיף את כלל המרכיבים בשרשרת האספקה.
ח. אימוץ מדידת ביצועים לאורך השרשרת כדי להבטיח הצלחה משותפת וכוללת במימוש יעיל ותועלתי של צרכי הלקוחות. תהליכי בקרה המשולבים בתהליכי הביצוע הנם תנאי הכרחי להצלחת מימוש היעדים. על הבקרה להקיף את התחומים הבאים:
  • רמת שירות במושגים של תהליכים מושלמים של הזמנה מסופקת במועד המובטח, שלמה, ללא פגם, מתומחרת ומחוייבת כספית כראוי.
  • אימות הרווחיות של השירות על־ידי זהוי התקבולים והעלויות של כלל הפעילויות ובמיוחד של פעילויות מפתח, על־ידי יישום מנגנונים, כגון: תמחיר המבוסס על פעילויות המחייבות מימוש מערכות מידע מתוחכמות. מערכות אלה שונות ממערכות המידע הנהוגות למטרות חשבונאיות שגרתיות.
  • אימוץ מדדים של ביצועי כלל השרשרת, כגון: יציבות מחירים, רמת שיתוף הפעולה, הרחבת ההקפים העסקיים, עמידה כוללת במועדי אספקה ועוד. מדדים אלה יכולים לשפר את הסינרגטיות לאורך השרשרת לתועלת כל המעורבים בה.
 
סיכום
העולם העסקי משתנה ומחייב הערכות שונה מהמקובל כיום. תהליכים נכונים לאורך שרשרת האספקה הנם הכרחיים לאבטחת קיום עסקי והתפתחות עסקית. ניהול נכון של השרשרת תוך התמקדות בהליכי ניהול, שיטות ואמצעים השונים מהמקובל כיום יביא למימוש נכון של צרכי הלקוחות וכנגזרת מכך מימוש המטרות העסקיות של הארגון.


דף הבית | אודות | צור קשר | תקנון האתר